tillbaka
Mustaschkampens mustaschikon

Mustaschkampens stöd till forskning

Tack vare generösa gåvor till Prostatacancerfonden genom Mustaschkampen kan vi fortsätta finansiera svensk prostatacancerforskning. Prostatacancerfonden har de senaste åren delat ut över 55 miljoner kronor i forskningsmedel till svensk prostatacancerforskning.

Vart går egentligen pengarna som du som privatperson eller företag skänker till Mustaschkampen? Vi har intervjuat ett antal av de forskare vars projekt delvis finansierats genom ditt bidrag.

Camilla Thellenberg Karlsson

Titel:
Överläkare
Arbetar vid:
Cancercentrum vid Norrlands universitetssjukhus
Projekt:
Hypo M1 – Ultrahypofraktionerad strålbehandling vid metastaserad prostatacancer
Vårt bidrag:
800 000 kronor

Vad forskar du om?
– Min inriktning är klinisk behandlingsforskning, alltså forskning som görs i vårdmiljö och där patienter deltar. Jag studerar främst prostatacancer och särskilt i kombination med strålbehandling.

Läs hela artikeln

Amanda Hellström

Titel:
Universitetslektor och sjuksköterska
Arbetar vid:
Linnéuniversitetet
Projekt:
Ett internetbaserat KBT- stöd med fokus på sexuell rehabilitering efter radikal prostatektomi.
Vårt bidrag:
414 000 kronor

Vad forskar du om?
– Jag arbetar i ett projekt som stöttar män som genomgått radikal prostatektomi. Där är fokus på bäckenbottenträning och fysisk aktivitet men det finns inte så mycket information om sexuell rehabilitering. Utvärderingen av den verksamheten visar att många män efterlyser hjälp att hitta tillbaka till sin sexualitet. Då växte idén fram att utveckla ett stöd för sexuell rehabilitering.

Läs hela artikeln

Kimia Kohestani

Titel:
Urolog och doktorand
Arbetar vid:
Urologkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg och avdelningen för urologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
Projekt:
G2B-studien - en biomarkörstudie inom G2 (Göteborgs PSA/MR-baserade randomiserade screeningstudie)
Vårt bidrag:
400 000 kronor

Vad forskar du om?
– Jag forskar om olika sätt att förbättra screening för prostatacancer. Enbart PSA-prov är inte en tillräckligt bra testmetod eftersom överdiagnostiken är för hög, nyttan med PSA-testning överväger inte nackdelarna på befolkningsnivå. Jag är en del av en forskargrupp som arbetar med screening, bilddiagnostik och även biomarkörer som kan signalera prostatacancer i blodet. Vi undersöker hur vi kan öka träffsäkerheten vid screening och därmed minska överdiagnostiken.

Läs hela artikeln

Caroline Olsson

Titel:
Forskningsledare, docent i radiofysik
Arbetar vid:
Regionalt cancercentrum Väst, Göteborg
Projekt:
Standardisering av riskorganvolymer vid strålbehandling av prostatacancer.
Vårt bidrag:
400 000 kronor

Vad forskar du om?
– Min forskning rör sig inom strålbehandlingsområdet. Jag har framförallt arbetat med projekt som handlar om att fastställa stråldos till riskorgan och biverkningar efter strålbehandling.

Läs hela artikeln

Anders Bjartell

Titel:
Professor, överläkare
Arbetar vid:
Lunds universitet
Projekt:
Blockering av STAT3 i tumörceller och immunceller som en ny behandling av kastrationsresistent prostatacancer
Vårt bidrag:
3 250 000 kronor (2017–2020)

Vad forskar du om?
– Min inriktning är translationell forskning om prostatacancer. Det innebär att man arbetar både i laboratorium och med patienter för att förbättra diagnostik och behandling. Det är inte så vanligt att bedriva forskning så här i Sverige, eftersom det är ganska få läkare som arbetar så brett. Målet är att snabbare nå fram till resultat som kan användas i vården.

Läs hela artikeln

Henrik Grönberg

Titel:
Professor och överläkare
Arbetar vid:
Karolinska institutet och Prostatacancercentrum Capio Sankt Görans sjukhus
Projekt:
ProBio: en utfallsanpassad och randomiserad flerarms biomarkörs-driven studie med forskningspersoner med spridd icke-hormonkänslig prostatacancer.
Vårt bidrag:
275 000 kronor

Vad forskar du om?
– Jag studerar metoder för att upptäcka prostatacancer på ett tidigt stadium. Bland annat forskar jag om nya biomarkörer som finns i blodet. Det jag vill uppnå är att genom ett enkelt blodprov dels kunna avgöra vilken risk patienten löper att ha en allvarlig prostatacancer dels att fastställa vilken typ av tumör det är.

Läs hela artikeln
Se alla forskningsprojekt

Stöd kampen mot prostatacancer

Scanna koden i Swishappen för att stödja kampen mot prostatacancer med 50 kr.
Varje krona räknas!

Stöd kampen mot prostatacancer. Varenda krona räknas! Swisha valfritt belopp.

Swisha ditt stöd
QR-kod för Swishbetalningar.

Eller Swisha valfritt belopp till

900 10 17
Logga: SwishLogotyp: 90 konto - Svensk insamlingskontrollLogotyp: 90 konto - Svensk insamlingskontroll