tillbaka
Mustaschkampens mustaschikon

Mustaschkampens stöd till forskning

Tack vare generösa gåvor till Prostatacancerfonden genom Mustaschkampen kan vi fortsätta finansiera svensk prostatacancerforskning. Prostatacancerfonden har de senaste åren delat ut över 85 miljoner kronor i forskningsmedel till svensk prostatacancerforskning.

Vart går egentligen pengarna som du som privatperson eller företag skänker till Mustaschkampen? Vi har intervjuat ett antal av de forskare vars projekt delvis finansierats genom ditt bidrag.

Ingela Franck Lissbrant

Titel:
Överläkare i onkologi.
Arbetar vid:
Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Projekt:
Prognostiska faktorer för överlevnad av Ra-223 behandlade män i Sverige samt definition av en subgrupp med minimal klinisk nytta.
Vårt bidrag:
500 000 kronor.

Vad forskar du om?
– Mitt fokus är män med spridd prostatacancer. Jag vill med min forskning förbättra vården för dessa män genom att kartlägga hur de nya läkemedel som har kommit används och vilken effekt de har.

Läs hela artikeln

Sead Crnalic

Titel:
Docent och överläkare.
Arbetar vid:
Umeå universitet.
Projekt:
Metastatisk ryggmärgskompression hos patienter med prostatacancer.
Vårt bidrag:
450 000 kronor.

Vad forskar du om?
– Jag forskar om benmetastasers behandling och biologi, särskilt vid prostatacancer. I Umeå har vi sedan nästan 20 år tillbaka byggt upp en biobank av vävnad från benmetastaser tillsammans med en databas med kliniska uppgifter. Forskningsarbetet bedrivs i samarbetet med avdelningarna för ortopedi, patologi och onkologi.

Läs hela artikeln

Rebecka Arnsrud Godtman

Titel:
Docent, urolog.
Arbetar vid:
Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.
Projekt:
Socioekonomiska faktorers betydelse för tidig diagnostik av prostatacancer.
Vårt bidrag:
450 000 kronor.

Vad forskar du om?
– Jag är urolog och forskar om screening och tidig diagnostik.

Läs hela artikeln

Tufve Nyholm

Titel:
Professor i medicinsk strålningsfysik.
Arbetar vid:
Umeå universitet.
Projekt:
PAMP – Prostata, Acetate, Multiparametrisk MR, PSMA.
Vårt bidrag:
1 000 000 kronor.

Vad forskar du om?
– Mitt fokus är tolkningen av medicinska bilder i förhållande till strålbehandling. Just för prostatacancer finns det mycket som tyder på att vi kan förbättra sättet vi ger strålbehandling genom att ta hänsyn till information i MR-bilder och bilder tagna PET-kamera.

Läs hela artikeln

Jonas Hugosson

Titel:
Professor.
Arbetar vid:
Avdelningen för Urologi, Sahlgrenska Akademin och deltid vid Carlanderska.
Projekt:
Göteborg 2 studien. En randomiserad populationsbaserad screeningstudie för prostatacancer.
Vårt bidrag:
1 000 000 kronor.

Vad forskar du om?
– Jag forskar om tidig diagnostik inklusive screening av prostatacancer. Forskningen handlar om hur vi kan förbättra screeningmetoderna så vi hittar rätt sorts tumörer, det vill säga potentiellt dödliga tumörer men undviker att diagnosticera harmlösa långsamt växande tumörer. Metoderna ska också vara kostnadseffektiva och så lindriga och ofarliga som möjligt.

Läs hela artikeln
Se alla forskningsprojekt

Stöd kampen mot prostatacancer

Scanna koden i Swishappen för att stödja kampen mot prostatacancer med 100 kr.
Varje krona räknas!

Stöd kampen mot prostatacancer. Varenda krona räknas! Swisha valfritt belopp.

Swisha ditt stöd
QR-kod för Swishbetalningar.

Eller Swisha valfritt belopp till

900 10 17
Logotyp: 90 konto - Svensk insamlingskontrollLogga: SwishLogotyp: 90 konto - Svensk insamlingskontroll