tillbaka
Mustaschkampens mustaschikon

Mustaschkampens stöd till forskning

Tack vare generösa gåvor till Prostatacancerfonden genom Mustaschkampen kan vi fortsätta finansiera svensk prostatacancerforskning. Prostatacancerfonden har de senaste åren delat ut över 40 miljoner kronor i forskningsmedel till svensk prostatacancerforskning.

Vart går egentligen pengarna som du som privatperson eller företag skänker till Mustaschkampen? Vi har intervjuat ett antal av de forskare vars projekt delvis finansierats genom ditt bidrag.

Pernilla Wikström

Titel:
Professor
Arbetar vid:
Institutionen för medicinsk biovetenskap, Umeå universitet
Projekt:
Betydelse av micro-RNA och DNA-metylering för utveckling av aggressiv prostatacancer.
Vårt bidrag:
650 000 kronor

Vad forskar du om?
– Jag är tumörbiolog och forskar om prostatacancer med huvudsyfte att förstå varför prostatacancer blir aggressiv och sprider sig till skelettet. I tidigare studier har vi visat att det finns minst tre olika typer av metastaserad prostatacancer. En sort är vanligare och de andra två är ovanligare.

Läs hela artikeln

Anders Bjartell

Titel:
Professor, överläkare
Arbetar vid:
Lunds universitet
Projekt:
Blockering av STAT3 i tumörceller och immunceller som en ny behandling av kastrationsresistent prostatacancer
Vårt bidrag:
600 000 kronor

Vad forskar du om?
– Min inriktning är translationell forskning om prostatacancer. Det innebär att man arbetar både i laboratorium och med patienter för att förbättra diagnostik och behandling. Det är inte så vanligt att bedriva forskning så här i Sverige, eftersom det är ganska få läkare som arbetar så brett. Målet är att snabbare nå fram till resultat som kan användas i vården.

Läs hela artikeln

Agnieszka Krzyzanowska

Titel:
Biträdande forskare
Arbetar vid:
Lunds Universitet, Institutionen för translationell medicin
Projekt:
Digital Pathology for Optimized Gleason Score in Prostate Cancer (DOGS)
Vårt bidrag:
360 000 kronor

Vad forskar du om?
– Generellt sett forskar jag om prostatacancer och biomarkörer. Biomarkörer finns i blodet och i kroppsvävnad och genom att studera hur ser ut och fungerar kan man förutsäga sjukdomsförloppet. Jag arbetar i huvudsak med biomarkörer från vävnadsprover.

Läs hela artikeln

Yvonne Ceder

Titel:
Docent i molekylär mikrobiologi
Arbetar vid:
Laboratoriemedicin, Lund
Projekt:
Reglering av prostatacancer benmetastasering av intracellulära och exosomala mikroRNA
Vårt bidrag:
300 000 kronor

Vad forskar du om?
Jag forskar om betydelsen av mikroRNA för att prostatacancer ska metastasera. För att en cancercell ska kunna sprida sig och etablera sig på andra ställen i kroppen krävs att cellerna får egenskaper som cellerna i primärtumören inte har. De måste kunna lösgöra sig från de andra cellerna i primärtumören, gå ut i blodkärlen och överleva där. De ska kunna förflytta sig till en annan plats i kroppen och klara av att skapa metastaser i den nya miljön. För att cancercellerna ska kunna anpassa sig i den nya miljön, som är helt annorlunda än i prostatan,  tror vi att mikroRNA har stor betydelse.

MikroRNA är molekyler som påverkar proteinhalten i cellerna och det finns många vetenskapliga rapporter där resultaten tyder på att nivåerna av mikroRNA förändras vid prostatacancer. Det är därför intressant att studera betydelsen av mikroRNA djupare.

Läs hela artikeln

Delila Gasi Tandefelt

Titel:
Forskare, PhD
Arbetar vid:
Sahlgrenska Cancer Centrum, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet
Projekt:
Genetisk tumörkarakterisering av plasma DNA för klinisk (behandlings)prediktion i prostatacancer
Vårt bidrag:
300 000 kronor

Vad forskar du om?
– Jag undersöker vilka genetiska faktorer som har betydelse för hur män med prostatacancer svarar på behandling. Genom att läsa av patientens DNA med så kallad sekvensering, letar jag efter genetiska förändringar som kan berätta om tumörens genetiska uppbyggnad. Målet är att den informationen ska göra det möjligt att välja den behandling som har störst möjlighet att lyckas.

Läs hela artikeln

Marie Lundholm

Titel:
Forskare
Arbetar vid:
Umeå universitet
Projekt:
Immunprofilering och exosomer: Nya biomarkörer eller terapeutiska mål för prostatacancer?
Vårt bidrag:
300 000 kronor

Vad forskar du om?
– Min huvudsakliga inriktning är forskning om immunologi inom prostatacancer. Framförallt letar jag efter markörer som kan förutse hur farlig en tumör är och hur den svarar på behandling. Det gör jag genom att i blodprov undersöka immunprofilen hos patienter.

Läs hela artikeln

Mauritz Waldén

Titel:
Urologläkare, Med Dr.
Arbetar vid:
Kirurgiska avdelningen Centralsjukhuset i Karlstad
Projekt:
Stockholm 3 vs nationella vårdprogrammet vid SFV prostatacancer
Vårt bidrag:
300 000 kronor

Vad forskar du om?
– Min övergripande forskning handlar om prostatacancer. Jag har i huvudsak intresserat mig för kurativ behandling, lymfkörtel diagnostik samt forskning om behandling av högriskcancer i klinisk praxis utifrån ett länssjukhusperspektiv.

Läs hela artikeln

Fredrik Jäderling

Titel:
Överläkare, disputerad 2017
Arbetar vid:
Karolinska Universitetssjukhuset
Projekt:
Artificiell intelligens inom prostatacancerdiagnostik med magnetresonanstomografi (MRT)
Vårt bidrag:
165 000 kronor

Vad forskar du om?
– Jag är röntgenläkare och arbetar med diagnostik av bilder tagna med magnetkamera vid prostatacancer. Att använda magnetkamera innan biopsier tas är en metod som blir allt vanligare. Metoden reducerar antalet män som behöver biopseras och ökar fynd av behandlingskrävande tumörer genom att ta biopsier som är direkt riktad mot tumörerna. Jag leder nu ett forskningsprojekt om hur artificiell intelligens, AI kan användas inom bilddiagnostik.

Läs hela artikeln

Neha Singh

Titel:
Docent i biomedicin
Arbetar vid:
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Projekt:
Emerging role of Human Papilloma (HPV) infection as a risk factor in prostate cancer: A genomic epidemiological study among Swedish men
Vårt bidrag:
100 000 kronor

Vad forskar du om?
– Jag forskar om virusinfektioner och i synnerhet om humant papillomvirus (HPV) och sambandet mellan HPV och prostatacancer.

Läs hela artikeln
Se alla forskningsprojekt

Stöd kampen mot prostatacancer

Scanna koden i Swishappen för att stödja kampen mot prostatacancer med 50 kr.
Varje krona räknas!

Stöd kampen mot prostatacancer. Varenda krona räknas! Swisha valfritt belopp.

Swisha ditt stöd
QR-kod för Swishbetalningar.

Eller Swisha valfritt belopp till

90 01 017
Logga: SwishLogotyp: 90 konto - Svensk insamlingskontrollLogotyp: 90 konto - Svensk insamlingskontroll