tillbaka
Mustaschkampens mustaschikon

Mustaschkampens stöd till forskning

Tack vare generösa gåvor till Prostatacancerfonden genom Mustaschkampen kan vi fortsätta finansiera svensk prostatacancerforskning. Prostatacancerfonden har de senaste åren delat ut över 69 miljoner kronor i forskningsmedel till svensk prostatacancerforskning.

Vart går egentligen pengarna som du som privatperson eller företag skänker till Mustaschkampen? Vi har intervjuat ett antal av de forskare vars projekt delvis finansierats genom ditt bidrag.

Stefan Carlsson

Titel:
Överläkare, docent.
Arbetar vid:
Karolinska Universitetssjukhuset.
Projekt:
PSMA-PET/CT studie: En nationell RCT hos patienter med biokemiskt (PSA) återfall efter prostatacanceroperation.
Vårt bidrag:
900 000 kronor.

Vad forskar du om?
– Jag är specialiserad på prostatacancer som jag både arbetar med som läkare och forskare. Jag har särskilt studerat biverkningar av kirurgi och förbättrad diagnostik av prostatacancer.

Läs hela artikeln

Tobias Nordström

Titel:
Forskare, överläkare.
Arbetar vid:
Karolinska Institutet och Danderyds sjukhus.
Projekt:
Stockholm3 MR.
Vårt bidrag:
900 000 kronor.

Vad forskar du om?
– Som forskare är jag verksam vid Karolinska Institutet och vi utvärderar verktyg för att bättre diagnostisera prostatacancer. Mitt fokus de senaste åren har varit Stockholm3MR-projektet.

Läs hela artikeln

Charlotte Alverbratt

Titel:
Specialistläkare onkologi och doktorand.
Arbetar vid:
Onkologkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg och avdelning för onkologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet.
Projekt:
Påverkas patientens upplevelse av symtomlindring och delaktighet i vården genom att beskriva symtom och livskvalitet i en digital enkät innan mottagningsbesöket?
Vårt bidrag:
500 000 kronor.

Vad forskar du om?
– Mitt fokus är behandling av män med spridd prostatacancer med tonvikt på tillgång till behandling, behandlingseffekter och hur patienten själv upplever sin behandling. I min forskning använder jag data från registren Individuell Patientöversikt Prostata Cancer och Nationella Prostatacancerregistret.

Läs hela artikeln

Karin Söderkvist

Titel:
Överläkare.
Arbetar vid:
Norrlands universitetssjukhus, Cancercentrum.
Projekt:
Precisionsbestrålning vid hormonkänslig prostatacancer med begränsad spridning.
Vårt bidrag:
450 000 kronor.

Vad forskar du om?
– Min forskning handlar om att hitta faktorer som hjälper oss att individualisera patientens strålbehandling. För vissa patienter innebär det en intensifierad strålning till högre dos eller med tillägg av annan behandling som cytostatika eller kirurgi. I andra fall kan det räcka med en mindre intensiv behandling.

Läs hela artikeln

Elin Trägårdh

Titel:
Docent och överläkare i nuklearmedicin.
Arbetar vid:
Skånes Universitetssjukhus, enheten för bild och funktion.
Projekt:
Utveckling av PSMA-PET-CT-bildbiomarkörer baserat på artificiell intelligens hos patienter med prostatacancer.
Vårt bidrag:
450 000 kronor.

Vad forskar du om?
– Patienterna som kommer till oss har en farlig typ av prostatacancer eller cancer som återkommit. De genomgår då en så kallad PET-CT-undersökning där ett svagt radioaktivt ämne sprutas in i kroppen. I prostatacancerpatienters fall heter det PSMA. När det kommer ut i kroppen samlas det där det finns tumörceller och syns på bilderna av undersökningen.

Läs hela artikeln

Michael Häggman

Titel:
Docent, överläkare.
Arbetar vid:
Urologkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala.
Projekt:
Minimalt invasiv proteinbiomarkörbaserad diagnostik och behandlingsprediktion.
Vårt bidrag:
450 000 kronor.

Vad forskar du om?
– Jag har arbetat med prostatacancer i över 30 år, både med bedömning av biopsier och med flera olika typer av bilddiagnostik som ultraljud, MR och PET-teknik. De senaste åren har bildtekniken också blivit en del av behandlingen eftersom MR-bilderna är så detaljerade att en enskild tumör kan identifieras och förstöras väldigt exakt.

Läs hela artikeln

Anders Bjartell

Titel:
Professor, överläkare.
Arbetar vid:
Lunds universitet.
Projekt:
Blockering av STAT3 i tumörceller och immunceller som en ny behandling av kastrationsresistent prostatacancer.
Vårt bidrag:
3 250 000 kronor (2017–2020).

Vad forskar du om?
– Min inriktning är translationell forskning om prostatacancer. Det innebär att man arbetar både i laboratorium och med patienter för att förbättra diagnostik och behandling. Det är inte så vanligt att bedriva forskning så här i Sverige, eftersom det är ganska få läkare som arbetar så brett. Målet är att snabbare nå fram till resultat som kan användas i vården.

Läs hela artikeln
Se alla forskningsprojekt

Stöd kampen mot prostatacancer

Scanna koden i Swishappen för att stödja kampen mot prostatacancer med 100 kr.
Varje krona räknas!

Stöd kampen mot prostatacancer. Varenda krona räknas! Swisha valfritt belopp.

Swisha ditt stöd
QR-kod för Swishbetalningar.

Eller Swisha valfritt belopp till

900 10 17
Logga: SwishLogotyp: 90 konto - Svensk insamlingskontrollLogotyp: 90 konto - Svensk insamlingskontroll