tillbaka
Anna Lantz, specialistläkare och docent i urologi.Anna Lantz, specialistläkare och docent i urologi.
Mustaschkampens mustaschikon

Mustaschkampens ambassadörer: Anna Lantz

Möt Anna Lantz, specialistläkare och docent i urologi vid Karolinska Universitetssjukhuset, en av de kvinnliga ambassadörerna för Mustaschkampen 2021.

Varför har du valt att ställa upp som en av frontpersonerna för årets kampanj?

Det är ett ärofyllt uppdrag att få vara ambassadör för Mustaschkampen 2021 och jag hoppas att vår medverkan som representanter från vården kan bidra till kunskapsspridning för en ökad medvetenhet i samhället kring vår vanligaste cancerform, prostatacancer.

Varför är Mustaschkampen viktig?

Mustaschkampen är viktig för att synliggöra och öka kunskapen hos befolkningen om prostatacancer. Mot bakgrund av att det är vår vanligaste cancerform, som varje år tar cirka 2 300 mäns liv i Sverige, så talas det relativt lite om sjukdomen i samhället. Det har skett en snabb och positiv utveckling inom flera områden av prostatacancerkedjan från diagnostik till behandling av avancerad sjukdom de senaste åren. Dock finns det fortsatt stora utmaningar som behöver förbättras. Mustaschkampen stödjer forskning inom området som behövs för att drivautvecklingen mot optimerad diagnostik och behandling.

Vilka frågor brinner du extra för inom den svenskaprostatacancervården?

I mitt yrke som specialistläkare och docent i urologi möter jag dagligen prostatacancerpatienter med fokus på utredning och behandlingsbeslut. Från mina patientmöten har jag hämtat inspiration till förbättringspotential inom prostatacancervården och parallellt med mitt kliniska arbete har jag nu förmånen att bedriva forskning och utveckling inom området. Mitt fokus initialt har legat på utvärdering av kirurgisk behandling där resultaten har visat att behandlingen är förknippad med stor risk för biverkningar i form av impotens och urinläckage vilket påverkar livskvaliteten negativt. Jag driver nu ett nytt forskningsprojekt för att utvärdera en ny behandlingsmetod för lokaliserad prostatacancer med målet bevarad livskvalitet efter behandling. Inom urologin vill vi verka för att förbättra diagnostiken av prostatacancer för att upptäcka alla cancrar i tid, när de fortfarande är botbara. Organiserad prostatacancertestning har påbörjats som pilotprojekt i några regioner i Sverige och jag kommer under 2021 att delta i arbetsgruppen för att införa detta i Region Stockholm.

Vi har sett en explosionsartad utveckling inom prostatacancerområdet de senaste åren. Jag ser fram emot att fortsatt vara med och driva denna resa motförbättrad utredning och vård för våra prostatacancerpatienter.

Dela artikeln
Foto:
Ewa-Marie Rundquist

Stöd kampen mot prostatacancer

Scanna koden i Swishappen för att stödja kampen mot prostatacancer med 100 kr.
Varje krona räknas!

Stöd kampen mot prostatacancer. Varenda krona räknas! Swisha valfritt belopp.

Swisha ditt stöd
QR-kod för Swishbetalningar.

Eller Swisha valfritt belopp till

900 10 17
Logotyp: 90 konto - Svensk insamlingskontrollLogga: SwishLogotyp: 90 konto - Svensk insamlingskontroll